Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Gọi cho chúng tôi hôm nay : 84-28-38510015

Email : info@bluedragoncons.com

Tuyển dụng

Trang chủ / Tuyển dụng

Gia nhập Rồng Xanh,
bạn sẽ có trải nghiệm làm việc tốt hơn!

Đến với ngôi nhà chung của Rồng Xanh, bạn sẽ trở thành một thành viên của Công ty luôn nỗ lực đem lại giá trị mới cho thị trường. Chúng tôi tuyển dụng những tài năng đầy đam mê với môi trường khởi nghiệp và sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn bản thân.

Môi trường thân thiện , hiện đại và năng động

Thấu hiểu được nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của một tổ chức, là yếu tố cốt lõi kiến tạo nên thành công của doanh nghiệp, Rồng Xanh luôn trân trọng và đề cao sự đóng góp của từng cá nhân và tập thể.

Vì thế, công ty luôn tạo không khí làm việc thân thiện, năng động, chú trọng phát triển cơ sở vật chất, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, sạch sẽ, nhằm tạo động lực cho các CBNV phát huy tối đa sức sáng tạo và khả năng của mình trong công việc.

SỰ NGHIỆP

Cơ hội phát triển và thăng tiến luôn mở rộng cho các CBNV có năng lực làm việc, đóng góp tích cực cho Công ty.

Nhiều hình thức điều chỉnh chức danh được áp dụng linh hoạt, kịp thời động viên và khích lệ các cá nhân xuất sắc.

PHÚC LỢI

Cơ hội phát triển và thăng tiến luôn mở rộng cho các CBNV có năng lực làm việc, đóng góp tích cực cho Công ty.

Nhiều hình thức điều chỉnh chức danh được áp dụng linh hoạt, kịp thời động viên và khích lệ các cá nhân xuất sắc.

KHEN THƯỞNG

Cơ hội phát triển và thăng tiến luôn mở rộng cho các CBNV có năng lực làm việc, đóng góp tích cực cho Công ty.

Nhiều hình thức điều chỉnh chức danh được áp dụng linh hoạt, kịp thời động viên và khích lệ các cá nhân xuất sắc.

MÔI TRƯỜNG

Cơ hội phát triển và thăng tiến luôn mở rộng cho các CBNV có năng lực làm việc, đóng góp tích cực cho Công ty.

Nhiều hình thức điều chỉnh chức danh được áp dụng linh hoạt, kịp thời động viên và khích lệ các cá nhân xuất sắc.

Cơ hội việc làm

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
1 Nhân viên kinh doanh website 05 Tại công ty 15/10/2020
2 Nhân viên kinh doanh website 02 Tại công ty 15/10/2020