Công ty TNHH Fukuvi Việt Nam

Công ty TNHH Fukuvi Việt Nam

Công ty TNHH Fukuvi Việt Nam

Công ty TNHH Fukuvi Việt Nam

Công ty TNHH Fukuvi Việt Nam

Gọi cho chúng tôi hôm nay : 84-28-38510015

Email : info@bluedragoncons.com

Dự án

Trang chủ / Dự án

Công ty TNHH Fukuvi Việt Nam

Loại dự án
Bảo dưỡng cảnh quan
Địa điểm
KHU CÔNG NGHIỆP AMATA, TP. Biên Hòa
Năm
2015-đến nay
Chủ đầu tư
Công ty TNHH Fukuvi Việt Nam
Diện tích
15,242 ㎡
Trạng thái

Chia sẻ: