Công Ty CP Nguyên Liệu Thực Phấm Á Châu Sài Gòn

Công Ty CP Nguyên Liệu Thực Phấm Á Châu Sài Gòn

Công Ty CP Nguyên Liệu Thực Phấm Á Châu Sài Gòn

Công Ty CP Nguyên Liệu Thực Phấm Á Châu Sài Gòn

Công Ty CP Nguyên Liệu Thực Phấm Á Châu Sài Gòn

Gọi cho chúng tôi hôm nay : 84-28-38510015

Email : info@bluedragoncons.com

Dự án

Trang chủ / Dự án

Công Ty CP Nguyên Liệu Thực Phấm Á Châu Sài Gòn

Loại dự án
Bảo dưỡng cảnh quan
Địa điểm
Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Bình Dương
Năm
Đang thực hiện bảo dưỡng
Chủ đầu tư
Diện tích
42.000 m²
Trạng thái

Chia sẻ: