Công trình nhà máy Paramout Bed

Công trình nhà máy Paramout Bed

Công trình nhà máy Paramout Bed

Công trình nhà máy Paramout Bed

Công trình nhà máy Paramout Bed

Gọi cho chúng tôi hôm nay : 84-28-38510015

Email : info@bluedragoncons.com

Dự án

Trang chủ / Dự án

Công trình nhà máy Paramout Bed

Loại dự án
Thiết kế cảnh quan
Địa điểm
Đường N2 - KCN Long Đức – Long Thành - Đồng Nai
Năm
2014 – nay
Chủ đầu tư
Diện tích
13.000 m2
Trạng thái

Chia sẻ: