Công trình bảo dưỡng cảnh quan nhà máy Lixil

Công trình bảo dưỡng cảnh quan nhà máy Lixil

Công trình bảo dưỡng cảnh quan nhà máy Lixil

Công trình bảo dưỡng cảnh quan nhà máy Lixil

Công trình bảo dưỡng cảnh quan nhà máy Lixil

Gọi cho chúng tôi hôm nay : 84-28-38510015

Email : info@bluedragoncons.com

Dự án

Trang chủ / Dự án

Công trình bảo dưỡng cảnh quan nhà máy Lixil

Loại dự án
Thiết kế cảnh quan
Địa điểm
Khu công nghiệp Long Đức – Long Thành, Đồng Nai
Năm
2014 – ongoing
Chủ đầu tư
Diện tích
130.844 m2
Trạng thái

Chia sẻ: